Скважины - кандидаты для установки гравийных фильтров

Бунари кандидати за паковање шљунка

Oil & Gas wells With open hole (under reamed)

Незацевљене нафтне & гасне бушотине (са проширеним каналом)

WellCandidatesGravelPack

Нафтне & гасне бушотине са лајнерима с прорезима

WellCandidatesGravelPack3

Нафтне & гасне бушотине Бушење ради продубљивања/скретања канала

Well Candidates Gravel Pack 3

Нафтне & гасне бушотине са набушавањем зацевљених канала (мин 24 о/м) 

Well Candidates Gravel Pack 4

Нафтне & гасне бушотине са глодањем секција и проширивањем канала