Сбор данных

DAQ

DAQ – Систем скупљања података (Data Acquisition System)

DAQ има две главне компоненте

  • Хардвер (Orion Box inside of Cabin)
  • Софтвер (Orion и Cerberus)

DAQ у комбинацији са Орион хардвером и софтвером омогућава параметре праћења у реалном времену у вези са: притиском ушћа бушотине, притиском циркулације, дубином, тежином цеви, осветљеношћу цеви, брзином..., те њихово бележење и касније коришћење.
Користећи Cerberus планирамо активност. Израчунавамо силе, замор и хидраулику како бисмо утврдили потенцијалне проблеме.

Data Acquisition System Data Acquisition System Data Acquisition System