Integrated Management System

Сертификати

Друштво НАФТАГАС - Нафтни сервиси д.о.о. поседује ISO сертификовани систем управљања квалитетом, заштитом животне средина и безбедношћу и здрављем на раду, а доказ о поседовању ових сертификата можете наћи на доле наведеним линковима:

SRPS ISO 9001 - 2008

ISO 9001 - 2008

SRPS ISO 14001 - 2005

ISO 14001 - 2004

SRPS OHSAS 18001 - 2008

OHSAS 18001 - 2007