NS Services Well

Услуге евидентирања отворених бушотина

Утврђивање тачне концентрације појединачних угљоводника омогућава:

  • Одређивање врсте флуида у лежишту,
  • Идентификовање контакта гаса, нафте и воде,
  • Идентификовање промена у тежини нафте или густини гаса,
  • Утврђивање специфичних зона које треба тестирати или фрактурисати,
  • Геостиринг хоризонталних бушотина итд.

DrillingGasAnalyzes 

Анализа хроматографских података:

  • Анализа факора гаса (Pixler Ratio)
  • Троугаони дијаграм фактора гаса
  • Коефицијент влажности (Wh), баланса (Bh) и карактера (Ch)
  • Индикатор нафте / Обрнути индикатор нафте
  • Коефицијент изомера бутана.