Одељењењ за услуге везане за изворе - Опрема

Опрема

Активности погона „Бушотински сервиси“ обухватају радове у каналу бушотине (зацевљене или незацевљене), са широким спектром специјалних постројења и врста радова.

Савитљиви тубинг

3 савитљива тубинга (Hydrarig HR-560, BOWEN 35-MS и BETA brown).
Радови: одржавање канала бушотине, обрада матрикса, изолација зоне, крута веза, каротажа са савитљивим тубингом, опремање са савитљивим тубингом, бушење и проширивање канала бушотине са савитљивим тубингом, хидрауличко фрактурирање.

  

 

Цементација и стимулација

Цементациони уређај са две пумпе (Frackmaster, SEM, HPS, Halliburton…), уређаји за мешање цемента, опрема за спуштање колоне, силос за цемент, мобилна цементна лабораторија, киселинска станица, постројење за филтрацију воде, алати и опрема за Gravel Рack.
Радови: радови на примарној и секундарној цементацији, стимулација киселином, опремање бушотине и рад са Gravel Рacк-ом, спуштање колоне.

Два азотна постројења (AIRCO 43150 и CANADIAN FRACMASTER 055)
Радови: киселинске операције и фрактурирање, суво напуцавање, хидраулична перфорација, скретање бушотине, алати и пакери, спречавање корозије, тестирање бушаћег низа, гасно бушење, спречавање губитка циркулације, продувавање, тестирање притиска.

​​Francmaster F-I & F-II Twin cement pumping unit Cement mixing trailer Twin cement pumping unit Portable Bulk Cement Silo Plant Mobile cement Lab Equipment for casing  making up Sand control Sand control Gravel Pack equipment

 

Каротажа

Типови уређаја Western Atlas и GO.
Радови: каротажа незацевљене бушотине, каротажа зацевљене бушотине, каротажа базена, перфорирање, каротажа бунара.

WA опрема:

Камион: Western Atlas 5870 cof6x4
Мотор: Diesel Detroit 6v42 макс. снаге 261 kw
Аутоматска трансмисија : Allison HT750DRD (i.h.t-486)
Хидраулична пумпа: Eaton № 762-095
Хидраулички мотор: Eaton № MF-7630-002
Одстојник: 1241C са PTO
Gearmatic зупчаник: GT-355
Уже: 15/32”, максимална дужина 8000 m
Генератор: Onan 6.0 djb 6kw 120/240V

Hoisman Surface System Onan Generator Casehole 

 

Једножилно уже (Slick line)

ž5 постројења (типови: 2 дупла бубња и 3 једнострука бубња) ELMAR, Camco, Mathey.

Радови: операције вађења песка/флуида, постављање /вађење чепова, постављање/вађење вентила за gaslift, хватачи вентила и паковања, поступци клиповања и инструменатције, перфорирање тубинга, отварање /затварање клизне чауре, уклањање парафина са зидова тубинга, уклањање чврстих нечистоћа са зидова тубинга, идентификација врха тубинга, провера проласка кроз тубинг, и постављање разне опреме за контролу протока.

Slick line 2 Dual Drum

 

Тестирање бушотине

Мерна опрема за нафтна поља (услуге мерача са меморијом на жици и тестирање производње са преносивом опремом)
Радови: тестирање пулса (PT - pulse test), тестирање лимита (LT – limit test), DST (drill stem test) опрема HALIBURTON и JOHNSTON, дигитални мерачи за хидродинамичка мерења GERHART-OWEN и PANEX. 

Indirect fluid heater for CO2 service   Three-phase horizontal metering gas separator for CO2 service

 

Геолошка лабораторија

Типови геолошке лабораторије: GEOLOG и MD Totco.
Радови: геолошки подаци, угљоводоник, површински подаци о бушењу, дубински подаци о бушењу

GEOLOG and MD Totco GEOLOG and MD Totco