Slick line

Једножилно уже (Slick line)

Slick line AZ-II & AZ-IV

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПЕРФОРМАНСИ

Табеле и графикони у наставку показују однос између максималне брзине кабла и натега ужета за дати бубањ витла на његовом језгру и ободу. ​

 

SLICKLINE 0.108” & 0.092” БУБАЊ – ВЕЛИКЕ БРЗИНЕ

 

0.108” SLICKLINE ПОДАЦИ О БУБЊУ

БРЗИНА БУБЊА О/М

БРЗИНА УЖЕТА

 

НАТЕГ УЖЕТА

 
      M/MIN ft/MIN Kg lb.
1.

ОБОД БУБЊА
ЈЕЗГРО БУБЊА

149

250
150

820
452
1676
2803
3687
6166
2.

ОБОД БУБЊА
ЈЕЗГРО БУБЊА

311 523
313
1715
1026
802
1340
1764
2948
 
3.

ОБОД БУБЊА
ЈЕЗГРО БУБЊА

987

1658
992

5438
3253
253
423
557
931

 

SLICKLINE 0.108” & 0.092” БУБАЊ – МАЛЕ БРЗИНЕ

 

0.108” SLICKLINE ПОДАЦИ О БУБЊУ

БРЗИНА БУБЊА О/М

БРЗИНА УЖЕТА

 

НАТЕГ УЖЕТА

 
      M/MIN ft/MIN Kg lb.
1.

ОБОД БУБЊА
ЈЕЗГРО БУБЊА

37

62
37

208
121
6806
11379
14973
25034
2.

ОБОД БУБЊА
ЈЕЗГРО БУБЊА

76 129
77
423
169
3254
5441
7159
11970
 
3.

ОБОД БУБЊА
ЈЕЗГРО БУБЊА

243

408
244

1338
800
1027
1716
2259
3775