Геолошка лабораторија

Геолошка лабораторија

Геолошке лабораторије

“PenLab” ML Unit “Geolog” ML Unit  Totco

 

PenLab” геолошка лабораторија /  “Geolog” геолошка лабораторија / Totco

Геолошка лабораторија - Geolog

Геолошка лабораторија (9,12 x 2,43 x 2,59m, тежина = 11,6 тона)

 • унутрашњи зидови кабине, намештај, таваница од ватроотпорног CL1 ланимата и егзотичне фенолске водоотпорне иверице, двоје водоотпорних врата и једнан ватроотпорни прозор,

 • поседује обавезне излазе у случају опасности са две безбедносне светиљке за ванредне ситуације,

 • климатизован са два засебна система,

 • робусна конструкција, са потребним атестима, са четири ушке за подизање при утовару и истовару,

 • опремљено са детектором угљоводоника и системом за искључивање у ванредним ситуацијама,

 • комплетно опремљено са одвојеним радним простром за микроскоп,

 • опремљено са on-line/off-line компјутерским системом геолошке лабораторије и са off-line компјутерским штампачом,

 • обухвата стандардни потрошни материјал.

 

Простор за припрему узорака је довољно велик за спровођење свих процедура у раду са узорцима, од прања и сушења узрока за аутокалциметријску анализу. Постојење садржи цео комплет опреме за геолошку анализу, укључујући стерео микроскоп са камером, флуроскоп и аутокалциметар.

Geolog unit Geolog unit Geolog unit

 

Хардвер

 • SAERT 1 компјутер за прикупљање података, IBM индустријски тип, Windows 2000

 • SAERT 2 сервер за обраду података и базе података, IBM индустријски модел, Linux

 • On-line радне станице (3), Dell P4

 • Радне станице клијента (4), Dell P4

 • Вирутелни штампач са три велика екрана

 • EExd ATEX 19” TFT монитор бушаће платформе

 • Ноутбук рачунар пословне класе Dell P4

 • Штампач ван мреже Epson 1530 A3 формат

 • Off-line ласерски штампач у боји HP A4 (три у једном)

 • Мини телефонска центарала ISDN технологије.

Софтвер

Целокупан софтверски пакет за прикупљање података са одређеним бројем дизајнерских програма. TCP/IP, UTP протоколи. Подржава ASCII-LAS-WITTS документа. Велики степен поузданости и доступности оперативног система Windows 2000 сервер OS. Кориснички софтвер(GeoDesk) заснован на Windows систему, прилагођен кориснику, за контролу и надзор над свим аспектима система. За више кросиника и више задатака истовремено. Стандардне конфигурације омогућаваују приказ по дубини који се помера за време кашњења и у времену. Омогућен алфанумерички и приказ на графикону. Већина измерених и израчунатих података могу се чувати према параметрима времена и дубине.

software software

 

Сензори

 • Акустични мерач нивоа исплаке у базену

 • Густина исплаке улазна/излазна

 • Температура исплаке улазна/излазна

 • Електрични отпор исплаке унутрашњи и спољни

 • Истицање исплаке - јама

 • Притисак пумпе

 • Притисак колоне

 • Оптерећење на куку

 • Торзија

 • SPM Пумпа

 • Обртаји у минуту

 • Кодер растојања (Proximity encoder )

sensors sensors

 

Детекција гаса

 • QGM Gas trap,

 • Систем за дистрибуцију гаса (GDS)

 • FID Total Gas Detector, опсег мерења од 1ppm до 1 000 000ppm, резолуција 1ppm, трајање циклуса анализе 12 скунди, тачност +/-1%,

 • DUAL Fast FID гасни хроматограф, детектује гасове од C1 до nC5, опсег мерења од 10ppm до 1 000 000ppm, резолуција 2ppm, трајање циклуса анализе 60 секунди, тачност +/-1% пун опсег, оперативни систем Windows 2000,

 • H2 генератор,

 • CO2 детектор: опсег мерења од 0 до 30%, трајање циклуса анализе до 20 секунди, резолуција 0,5%,

 • H2S сензори

 • Ручни вишегасни детектор (CH, CO2, H2S, N2, SO2)

 • Визуелни и звучни аларми, са подесивим праговима, у постројењу за за каротажу бушаће исплаке и на бушаћој платформи

Gas Detection Gas Detection

 

Садржај коначног бушотинског извештаја

1.    Подаци о бушотини
    1.1  Локација бушотине
    1.2   Увод
    1.3  Општи подаци о бушотини
    1.4  Спецификација бушаћег постројења
    1.5  Извођачи за бушење
    1.6  Екипа НИС-Нафтагаса за каротажу бушаће исплаке
2.     Геологија
    2.1  Геолошке напомене
    2.2  Учесталост узорковања
    2.3  Површине формација
    2.4  Литолошки опис
    2.5  Језгровање, извађена језгра и опис
    2.6  Приказ угљоводоника
3.     Радови
    3.1  Профил бушотине
    3.2  Ток бушења
    3.3  Извештај по фази
    3.4 Дневне активности
4.     Подаци о бушењу
    4.1  Опис бушаћег длета са ролкама
    4.2  Састав алата у бушотини
    4.3  Бушаћи флуид
    4.4  FIT, LOT и дијаграми
    4.5  Одступања
    4.6  Извештај о колони и цементацији

Дијаграми

“Geolog” софтвер омогућава израду одређеног броја различитих дијаграма са различитим параметрима, у складу са потребама специфичним за Друштво (Masterlog, Drill Tech дијаграм, Gas Ratio дијаграм, Pressure Evolution дијаграм, Composite дијаграм, итд). Дијаграми могу бити приказани у формату за штампу, као и у PDF формату.

“Geolog” software

 

Геолошка лабораторија – MD Totco

Геолошка лабораторија (8,0 x 2,50 x 3,0 m, тежина= 13,0 тона)

 • конструисана 1986. године, а 1996. године надограђена компјутером DAQ (Data Acquisition - прикупљање података), индустријски модел,

 • унутрашњи зидови кабине, намештај, таваница од ватроотпорног материјала,

 • поседује обавезне излазе у случају опасности,

 • климатизована са два засебна система,

 • робусна конструкција са четири ушке за подизање при утовару и истовару,

 • опремљена детектором угљоводоника и системом за искључивање у ванредним ситуацијама

 • комплетно опремљена одвојеним радним простром за микроскоп

 • опремљена on-line/off-line компјутерским системом геолошке лабораторије и off-line компјутерским штампачом

 • обухвата стандардне резервне делове

Постројење садржи одвојени простор за припрему узорака са комплетом опреме за геолошку анализу, укључујући микроскоп, вагу, флуроскоп и калциметар. 

Mud Logging Unit – MD Totco Mud Logging Unit – MD Totco

 

Хардвер

 • Компјутер за обраду DAQ, 2xCPU (аналогни и дигитални), Motorola серија 68000, T-POT комуникација, FSK мрежа,

 • Безбедносне преграде за заштиту од експлозије у складу са CENELEC прописима.

 • Notebook Compaq, Pentium 1 за калибрацију DAQ,

 • On-line радне станице (5), Pentium 1 са TFT екраном,

 • Off-line PC компјутер , Pentium 4 за обраду геолошких података са TFT екраном,

 • Off-line штампач, Canon LBP 2900

Софтвер

 • Calconf – DOS софтвер за калибрацију и конфигурацију

 • VIP – DOS софтвер за On-line чување и приказ података , са могућношћу креирања различитих екрана и штампања података,

 • VXC – DOS софтвер за контролу и приказ података добијених са сензора, могућ алфанумерички и приказ података на графикону, постављање аларма

 • GeoDraft –Windows софтвер за Off-line израду каротажних дијаграма. Каротажни дијаграми могу бити приказани у формату за штампу као и PDF формату.

Hardware Hardware

 

Сензори

 • Мерач нивоа исплаке у базену

 • Температура исплаке улазна/излазна

 • Отпор исплаке улазна/излазна

 • Истицање исплаке - јама

 • Притисак исплаке

 • Притисак колоне

 • Оптерећење на куку

 • Торзија

 • SPM Пумпа

 • Обртаји у минуту

 • Осовински кодер

Sensors Sensors Sensors  Sensors Sensors Sensors Sensors

 

Независни систем за детекцију гаса (у реалном времену, ван мреже)

 • QGM Gas trap,

 • Систем за детекцију гаса (GDS – Gas Distribution System)

 • FID Total детектор гаса, опсег мерења од 1ppm до 1 000 000ppm, резолуција 1ppm, трајање циклуса анализе 12 sec, тачност +/-1%,

 • Fast FID хроматограф гаса, детектује гасове од C1 до nC5, опсек мерења од 10ppm до 1 000 000ppm, резолуција 2ppm, трајање циклуса анализе 60 секунди, тачност +/-1% пун опсег, оперативни систем Windows 2000,

 • H2 генератор,

 • CO2 детектор: опсег мерења од 0 до 30%, трајање циклуса анализе до 20 секунди, резолуција 0,5%,

 • H2S детектор MC 600 опсег мерења од 0 до 100%, трајање циклуса анализе 20 секунди, резолуција1ppm, са алармима.

Опционо:

FID Total детектор гаса (лабораторија за језгра), опсег мерења од 1 до 1 000 000ppm, резолуција 1ppm, повезан са системом на мрежи. 

FID Total Gas Detecto FID Total Gas Detecto

 

Дијаграми

Геолошка лабораторија “Totco” софтвер за off-line рад -“GeoDraft”, служи за израду различитих типова дијаграма (Masterlog, Drill Tech log, Core log, etc). GeoDraft је програм осмишљен као апликација за израду дијаграма, конструисан за рад у Microsoft Windows окружењу, и то WIN 98, NT4, 2000 и XP. У потпуности подржава формате дијаграма прилагођених кориснику и унос графичких података за анализирану литологију, и више од тога. Такође омогућава увоз и извоз података у LAS, ASCII и форматима базе података. Дијаграми могу бити приказани у формату за штампу као и у PDF формату.

Logs Logs

 

Главни производ услуга геолошке лабораторије јесте коначни бушотински извештај, у постојећим или корисничким форматима, попут Word или PDF докумената. Лабораторијска екипа се састоји од два до четири човека.

Геолошка лабораторија - PenLab

Геолошка лабораторија (8,0 x 2,50 x 3,0 m, тежина= 13,0 тона)

 • контејнер MD "Totco", 2007. године надограђен новим хардвером и новим "PenLab" софтверским пакетом DAI за прикупљање и обраду,

 • Унтрашњи зидови кабине, намештај, таваница од ватроотпорног материјала,

 • има обавезне излазе у случају опасности,

 • климатизована са два засебна система,

 • робусна конструкција са четири ушке за подизање током утовер и истовар,

 • опремљена детектором угљоводоника и системом искључивање у ванредним ситуацијама

 • комплетно опремљено одвојеним радним простором за микроскоп

 • опремљена on-line/off-line компјутерским системом геолошке лабораторије и off-line компјутерским штампачом

 • обухвата стандардни потрошни материјал

Лабораторија садржи одвојени простор за припрему узорака са комплетом опреме за геолошку анализу, укњучујући микроскоп, вагу, флуроскоп и калциметар.

PenLab PenLab Pen Lab System

 

Хардвер

 • Индустријско прикупљање PC Advantech: 2xCPU Intel P4, 2GB SDRAM, 2xHDD 160GB, LAN UTP 10/100, DVD RW, ISA карте са прикупљеним подацима

 • Индустријски сервер за компјутерску мрежу: 1 x CPU Intel P4, 2Gb SDRAM, DVD-RW, 2 x HDD 160 Gb, LAN UTP 10/100, LAN UTP 10/100 (PCI), Windows XP Professional SP2 (OEM)

 • On-line РАДНЕ СТАНИЦЕ: Pentium IV,

 • Off-line РАДНЕ СТАНИЦЕ: Pentium IV,

 • Off-line штампач

 • Видео камера

 

Софтвер

PenLab је професионални систем за прикупљање података, обрачун, праћење, снимање, on-line/off-line анализирање, извештавање и чување података у реалном времену, у лабораторијским јединицама. Софтвер такође обухвата неколико репродуктивних апликативних програма за прерачунавање и анализе података, делимично у реалном времену, из базе података о дубини и времену. Приказивање података: алфанумерички екрани, графички екрани, алфанумеричка штампа, графичка штампа, различити формати (ASCII, WITS, LAS итд.)

Software Software Software

 

Сензори

 • Мерач нивоа исплаке у базену

 • Густина исплаке улазна/излазна

 • Температура исплаке улазна/излазна

 • Отпор исплаке улазна/излазна

 • Истицање исплаке - јама

 • Притисак исплаке

 • Притисак колоне

 • Оптерећење на куку

 • Торзија

 • SPM Пумпа

 • RPM

 • Кодер осовине

Sensors Sensors

 

Геологија

 • Бинокуларни микроскоп (10x – 40x)

 • Аутокалциметар потпуно аутоматизован, компјутеризован модел.

 • Кутија са ултра љубиачстим светлом

 • Вага

 • Грејач (Hot plate)

 • Преносни термометар

 • Комплет сита (2mm, 0,5mm, 0,25mm, 0,063mm)

 • Кесе за узорке, хемикалије, пинцете, итд.

 • QGM gas trap,

 • Систем за дистрибуцију гаса (GDS)

 • FID Total детектор гаса, опсег мерења од 1ppm до 1 000 000ppm, резолуција 1ppm, трајање циклуса анализе 12 секунди, тачност +/-1%,

 • DUALFID хроматограф гаса велике брзине, детектује гасове од C1 до nC5, опсег мерења од 10ppm до 1 000 000ppm, резолуција 2ppm, трајање циклуса анализе 60 секунди, тачност +/-1% пун опсег, оперативни систем Windows 2000,

 • H2 генератор,

 • CO2 детектор: опсег мерењи од 0 до 30%, трајање циклуса анализе до 20 секунди, резолуција 0,5%,  

Gas Detection Gas Detection Gas Detection

 

Дијаграми

Модификована геолошка лабораторија "MD Totco" користи апликативни пакет на мрежи "PenLab" за контролу бушења, каротажу исплаке и off-line анализу података и извештавање. "PenLab" софтвер омогућава израду великог броја различитих дијаграма са различитим параметрима, "PenLab" је намењен за рад у Microsoft Windows окружењу (2000 или XP). Обезбеђена је пуна подршка за прилагођене формате дијаграма и унос графичких података за анализирану литологију, симболе, уносе, коментаре, описе, и више од тога. Дијаграми могу бити приказани у формату за штампу као и у PDF формату.

Logs final report

 

Главни производ услуга геолошке лабораторије јесте коначни бушотински извештај, у постојећим или корисничким форматима, попут Word или PDF докумената. Лабораторијска екипа се састоји од четири човека.