Дирекция по геофизике

Погон "Геофизички сервиси"

Погон "Геофизички сервиси" - део друштва НАФТАГАС - Нафтни сервиси д.о.о. - Геофизичка истраживања и прикупљање података на терену који се односе на: лежишта чврстих минералних сировина, подземне воде, за потребе истраживања у рударству, грађевинске индустрије и у друге сврхе.

Опрема

Прикупљање сеизмичких података 1

Систем телеметрије: SERCEL 428 XL Француска, SERCEL 408 XL, Француска (5300 канала), сеизмички вибратори, ERCEL, Nomad 65 (10 вибратора, 30 тона)
Хардвер за систем глобалног позиционирања ("GPS"): LEICA систем 1200 - 7 јединица, GARMIN GPS - 4 ручна комплета, Total station 407 - 2 јединице
Софтвер за систем глобалног позиционирања: : Laica GeoOffice верзија6

Прикупљање сеизмичких података 2

Бушилице: Failing CFD-2 САД, Carey H-100 САД, SBP-150 НИС-НАФТАГАС, Србија
Ручна бушилица са мотором: Cobra 47LA Atlas Copco Шведска
Гравиметри: La Coste & Romberg модел D и G САД
Магнетометри: SW за 2D & 3D Geosoft & ArkGeo (потенцијална интерпретација 2D/3D сеизмичких података уз могућност геофизичког моделирања), HW Sun Blade 2000, Proton тип GSM-19 GEM System Канада
Метода отпорности: Terra-Meter SAS 300 ABEM Шведска, GGA 31 Badenseewerk Немачка
Рефрактивна сеизмика и праћење вибрација: систем рефлактивне сеизмике GEOMETRICS 240 CHANNEL
Инструмени за праћење вибрација у земљи и контрола масовних рударских радова: SUMMIT Vipa DMT Немачка, SSU 3000EZ Plus Geosonics Inc. САД
Каротажа бушотина: Систем за каротажу бушотина UK 2008 са SW
Мере катодне заштите: Инструменти за мерење катодне заштите за CIPS/DCVG CathodicTechnologyLimited Канада и за PCM - радио детекцију УК, инструменти за мерење катодне заштите Pearson САД и Србија

Референце

Geophysical Service Reference Map

 

У иностранству

 Истраживање нафте и гаса: Јордан, Ирак, Алжир, AMOCO (Босна и Херцеговина)
 Истраживања минерала: Судан, Турска, Замбија, Индонезија, Етиопија, Мозамбик
 Истраживање подземних вода: Либија, Ирак, Словенија, Босна и Херцеговина, Македонија
 Инжењерска геофизика: Пакистан, Румунија, Турска, Гвинеја, Иран, Црна гора
 Интелектуалне услуге: Кина, Индонезија, Либија, Сирија

2D сеизмика у иностранству

 АЛЖИР 400 km
 AMOCO (Босна и Херцеговина) 3.500 km
 ЈОРДАН 500 km
 ИРАК 10.100 km