Услуги по бурению

Услуге израде бушотине

Погон "Бушење" је део НАФТАГАС-Нафтних сервиса, који се бави услугама у вези са бушењем нафте и гаса, бушењем бушотина и уградњом опреме за ове активности и има пуно година искуства у раду широм света.

Нафтне бушотине

Вертикално, косо-усмерено и хоризонтално бушење и продубљивање истражних и производних нафтних и гасних бушотина, као бушотина за геотермалне воде.

Услуге бушења:

 • Услуге бушења флуида
 • Инструментација и повезане услуге
 • Отварање нафтног окна и скретање канала бушотине
 • Косо-усмерено и хоризонтално бушење
 • Спуштање заштитних цеви (casing) и производних цеви (tubing) у бушотину
 • Спуштање лајнера и носача лајнера.
 • Техника цементације
 • Изнајмљивање опреме
 • Погон за бушење воде

Услуге надзора за:

 • Активности бушења
 • Активности бушења флуида
 • Механичке и електричне радове
 • Бушење језгра
 • Активности инструментације

Обука и припрема за:

 • Бушење у условима повишеног слојног притиска

Пружање подршке бушењу у виду:

 • Погона бушаћих флуида са сопственом АПИ лабораторијом
 • Радионице за одржавање алата, опреме и мерних уређаја
 • Осмишљавања пројеката механичке и електричне опреме за бушаћа постројења.

Партнери:

 • MI-SWACO
 • Weatherford
 • Precision Drilling.

Bušenje na vodu

ХИДРОСОНДА је део Погона "Бушење" који се бави експлоатацијом и производњом нафте, гаса, подземне воде и геотермалне енергије. Бушаћа постројења: ББА 60-I, ББА 60-2, РБ-40 Референце У својој педесетогодишњој пракси, "Хидросонда" је спровела активности бушења на више од 5000 истражних и екплоатацијских бушотина за различите намене, избушивши укупно 450.000м. Од тог броја, избушено је 70 хидротермалних бушотина, укупно 60.000м и у дужини 500 - 1600 м. Поред тога, "Хидросонда" је у потпуности опремила око 30 бушотина и хидротермалних система. Планирање и консалтинг Хидро-геолошке и хидро-грађевинске активности у вези са водоснабдевањем насеља, индустрије, смањење нивоа воде за грађевинске активности, заштита извора од загађења, дренажа и иригација земљишта.

ХИДРОСОНДА је специјализовани одсек предузећа који се бави:

 • планирањем и консалтингом
 • бушењем истражних и експлоатацијских бушотина, бушотина за воду, хидро-грађевинске активности
 • радионица о производњи сита
 • ремонт и ревитализација постојећих бушотина и хдм тестирање

Сита за активност засипања бушотина шљунком (gravel pack)

 

Спољашњи пречник (мм)

 

Унутрашњи пречник (мм)

 

Дебљина зида (мм)

 

Пропустљивост цеви (%)

Укупан спољашњи пречник сита

60,3

52,5

3,9

12,4

 

 

66

76

74

73

62,6

5,2

10,3

15,5

 

80

90

87

88,9

77,9

5,5

8,4

12,7

16,7

95

12

114

114,3

102,9

5,7

9,9

13

19,7

140

134

130

139,7

127,3

6,2

10,7

16,2

 

166

162

160

168,3

155,5

6,4

8,8

13,4

17,7

194

190

188

219,1

205,7

6,7

10,3

13,6

20,6

246

240

240

273

258,8

7,1

10,9

16,5

 

296

305

295

323,9

309,7

7,1

9,2

13,9

20,9

350

355

350

355,6

351,4

7,1

8,4

12,7

19

382

388

380

406,4

392,2

7,1

7,4

11,1

16,7

432

438

440