Услуге сервисних радова у бушотинама

Услуге сервисних радова у бушотинама

Област рада

Погон "Бушотински сервиси" организован је да за операције у каналу бушотине (зацевљеном или незацевљеном) обезбеди широки спектар посебних јединица и операција.