Услуге израде бушотине

Погон „Бушење“ је део НАФТАГАС-Нафтних сервиса, који се бави услугама у вези са бушењем нафте и гаса, бушењем бушотина и уградњом опреме за ове активности и има пуно година искуства у раду широм света.

Нафтне бушотине

Вертикално, косо-усмерено и хоризонтално бушење и продубљивање истражних и производних нафтних и гасних бушотина, као бушотина за геотермалне воде.

Услуге бушења:

 • Услуге бушења флуида
 • Инструментација и повезане услуге
 • Отварање нафтног окна и скретање канала бушотине
 • Косо-усмерено и хоризонтално бушење
 • Спуштање заштитних цеви (casing) и производних цеви (tubing) у бушотину
 • Спуштање лајнера и носача лајнера.
 • Техника цементације
 • Изнајмљивање опреме
 • Погон за бушење воде

Услуге надзора за:

 • Активности бушења
 • Активности бушења флуида
 • Механичке и електричне радове
 • Бушење језгра
 • Активности инструментације

Обука и припрема за:

 • Бушење у условима повишеног слојног притиска

Пружање подршке бушењу у виду:

 • Погона бушаћих флуида са сопственом АПИ лабораторијом
 • Радионице за одржавање алата, опреме и мерних уређаја
 • Осмишљавања пројеката механичке и електричне опреме за бушаћа постројења.

Партнери:

 • MI-SWACO
 • Weatherford
 • Precision Drilling.

Bušenje na vodu

ХИДРОСОНДА је део Погона „Бушење“ који се бави експлоатацијом и производњом нафте, гаса, подземне воде и геотермалне енергије. Бушаћа постројења: ББА 60-I, ББА 60-2, РБ-40 Референце У својој педесетогодишњој пракси, „Хидросонда“ је спровела активности бушења на више од 5000 истражних и екплоатацијских бушотина за различите намене, избушивши укупно 450.000м. Од тог броја, избушено је 70 хидротермалних бушотина, укупно 60.000м и у дужини 500 – 1600 м. Поред тога, „Хидросонда“ је у потпуности опремила око 30 бушотина и хидротермалних система. Планирање и консалтинг Хидро-геолошке и хидро-грађевинске активности у вези са водоснабдевањем насеља, индустрије, смањење нивоа воде за грађевинске активности, заштита извора од загађења, дренажа и иригација земљишта.

ХИДРОСОНДА је специјализовани одсек предузећа који се бави:

 • планирањем и консалтингом
 • бушењем истражних и експлоатацијских бушотина, бушотина за воду, хидро-грађевинске активности
 • радионица о производњи сита
 • ремонт и ревитализација постојећих бушотина и хдм тестирање

Сита за активност засипања бушотина шљунком (gravel pack)

 

Спољашњи пречник (мм)

 

 Унутрашњи пречник (мм)

 

Дебљина зида (мм)

 

Пропустљивост цеви (%)

Укупан спољашњи пречник сита
60,3 52,5 3,9 12,4 66 76 74
73 62,6 5,2 10,3 15,5 80 90 87
88,9 77,9 5,5 8,4 12,7 16,7 95 12 114
114,3 102,9 5,7 9,9 13 19,7 140 134 130
139,7 127,3 6,2 10,7 16,2 166 162 160
168,3 155,5 6,4 8,8 13,4 17,7 194 190 188
219,1 205,7 6,7 10,3 13,6 20,6 246 240 240
273 258,8 7,1 10,9 16,5 296 305 295
323,9 309,7 7,1 9,2 13,9 20,9 350 355 350
355,6 351,4 7,1 8,4 12,7 19 382 388 380
406,4 392,2 7,1 7,4 11,1 16,7 432 438 440
Како бисмо Вам омогућили боље корисничко искуство, ова страница користи колачиће (cookies) Употреба колачића У реду