Успешно реализована ресертификација у „Нафтним сервисима“

Поред признања, добијени сертификати су истовремено и обавеза свих запослених да се настави са даљим одржавањем и континуираним побољшавањем интегрисаног система управљања.

Недавно је у „Нафтагас-Нафтним сервисима“ успешно реализована ресертификациона провера ИМС-а, усаглашености система менаџмента са захтевима стандарда ISO 9001 (Систем менаџмента квалитетом), ISO 14001 (Систем менаџмента животном средином) и ISO 45001 (Систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду). Екстерна провера је  због тренутне епидемиолошке ситуације реализована комбинованом методом (онлајн састанцима, доставом документације и посетом на лицу места). Оцењивачи из сертификационог тела YUQS су на завршном састанку изнели низ похвала и констатовали висок ниво лидерства и посвећености запослених и руководства „Нафтагас-Нафтних сервиса“.

Значајну подршку запосленима и руководству током припреме и реализације провере су дале колеге из Сектора за НЅЕ „Нафтагас-Нафтних сервиса“ и колеге из НИС Бизнис сервиса – Услуга за стандардизацију и мапирање бизнис процеса и Сектора за стандардизацију бизнис процеса.