Каротажна мерења и перфорација бушотина

Одељење ЕК мерења бави се каротажним мерења у нафтним, гасним и воденим бушотинама и има веома важну улогу у обезбеђивању података за даљи рад приликом израде нове бушотине или ремонта старе.

Геофизичким каротажним системом континуално се мере, а потом обрађују и достављају  мерени подaци физичких величина у функцији дубине добијени током кретања сонде са сензорима кроз бушотину.  Правилном калибрацијом, редовним одржавањем као и контролом квалитета током самог мерења  се отварује добијање релеватних података.

Обезбеђују се подаци за рударске радове: нагиб и девијација бушотине, пречник и запремина бушотине, притисак и температура у бушотини, физичка својства исплаке, изолација слојева и напуцавање у бушотини, одређивање квалитета цементне облоге, места оштећења колоне, и успешност перфорационих радова, лоцирање зона склоних пескарењу, процена успешности фрактурирања, квалитет засутости филтера, одређивање густине, количине и протока флуида, итд.

Опрема је направљена за рад у свим временским условима. Извођење каротажних операција је могуће за температуре унутар бушотина до 175°C (350°F) и притиске до 140MPa (20,000 PSI). Каротажна мерења и перфорацију бушотина изводимо од 1954. године.

Услуге које пружамо:

 • Каротажна мерења у незацевљеним бушотинама
 • Каротажна мерења у зацевљеним бушотинама
 • Каротажна мерења у производним бушотинама
 • Перфорациони радови у бушотинама
 • Каротажна мерења водених бунара

Каротажна мерења у незацевљеним бушотинама:

Одељење каротажних мерења располаже са  три апаратуре за мерења у незацевљеним бушотинама (DW-2, WA-2,WA-3)

 1. DW-2: VOLVO – NOV ELMAR DYNAWINCH 6×4. Капацитет радног бубња 7000m седможилног мерног кабла 15/32″. Мерни систем дубине и тензиометра је „Benchmark AM5K“.
 2. WA-2: International – Western Atas 6×4. Капацитет радног бубња 7000m седможилног мерног кабла 15/32″. Мерни систем дубине и тензиометра је „Benchmark AM5K“.
 3. WA-3: International – Western Atas 6×4. Капацитет радног бубња 7000m седможилног мерног кабла 15/32″. Мерни систем дубине и тензиометра је „Benchmark AM5K“.

Површински систем за аквизицију података у незацевљеним бушотинама je „Antares ALADIN” a софтвер за аквизицију података у реалном времену „GeoBase“ произвођача Антарес из Немачке.

Основу софтверског пакета „GeoBase“ чини база података. Софтвер ради под OS Windows,  64 bit, и подржава ASCII, DLIS, LAS  фајлове. Стандардна конфигурација омогућава приказ параметара у реалном времену по дубини. Приказ параметара је алфанумерички, графички и комбинован.

Потпуно дигитализоване сонде 3-3/8“ за мерење, у незацевљеним бушотинама пречника већег од 6“, произвођача Антарес:

 • „TEL/GR – Telemetry/Gamma Ray Instrument“
 • „4CAL – 4-Arm Caliper Instrument“
 • „DIL – Dual Induction  / LL8 Instrument“
 • „MSFL – Microspherically Focused Log Instrument“
 • „DLL – Dual Laterolog Instrument“
 • „ORI – Orientation Instrument“
 • „BHC – Borehole Compensated Acoustic Instrument“
 • „SGR – Spectral Gamma Ray SGR Instrument“
 • „CN – Compensated Neutron Instrument“
 • „PeDen – PE-Density Instrument“
 • „TCMRT – Tension, Compression, Mud Resistivity, Mud Temperature Instrument“
 • „MRI – Resistivity Imager Instrument“

Каротажна мерења у зацевљеним/производним бушотинама и перфорациони радови:

Одељење каротажних мерења располаже са  шест апаратура за услуге мерења у зацевљеним/производним бушотинама и перфо радове у комбинацији (DW-1, НОВТЕК,  WA-4, Pengo1, Pengo2, GO).

 1. DW-1: VOLVO – DYNAWINCH 6×4. Апаратура има један „split“ радни бубањ, за рад са једножилним кабловима 7/32″ и 15/16″, капацитета 7000м сваки. Мерни систем дубине и тензиометра је „Benchmark AM5K“.

 1. НОВТЕК: MAN / NOVTEK PKS-5 6×4. Апаратура има један „split“ радни бубањ, за рад са једножилним кабловима 7/32″ и 15/16″, капацитета 6500м сваки. Мерни систем „НОВТЕК“.

 1. WA-4: International – Western Atas 6×6. Апаратура има један „split“ радни бубањ, за рад са  једножилним кабловима 7/32″ и 15/16″, капацитета 7000м сваки. Мерни систем дубине и тензиометра је „Benchmark AM5K“.
 2. Pengo1: INTERNATIONAL – PENGO IHC PAYSTAR 4×4. Апаратура има један радни бубањ, за рад са  једножилним кабелом 7/32″, капацитета 7000м.  Мерни систем дубине и тензиометра је „Benchmark AM3K“.
 3. Pengo2: INTERNATIONAL – PENGO IHC PAYSTAR 4×4. Апаратура има један радни бубањ, за рад са  једножилним кабелом 7/32″, капацитета 7000м Мерни систем дубине и тензиометра је „Benchmark AM3K“.

 1. GO: INTERNATIONAL – GEARHART-OWEN 6×6. Апаратура има два радна бубања, за рад са једножилним кабловима 7/32″ и 5/16″, капацитета 7000м сваки. Мерни систем дубине и тензиометра је „Benchmark AM3K“.

У каротажним апаратурама за мерење у зацевљеним и производним бушотинама користи се површински систем за аквизицију података „Warrior“ произвођача SDS-Scientific Data Sysem из Сједињених Америчких Држава. За опeрације перфорирања корисити се панел за перфорацију.

Програмски пакет за аквизицију и обраду података „Warrior“, 32/64 bit, намењен је за мерење у бушотини у реалном времену. Подржава ASCII, LIS, LAS фајлове. Ради под OS Windows. Измерени и прорачунати параметари чувају се у бази података. Приказ параметара је алфанумерички, графички и комбинован.

Сонде за мерење у зацевљеним бушотинама:

 • (SCBL) Radial Increment Bond Log -Мерење квалитета цементне облоге сегментним цементологом
 • (GR) Gamma Ray -Мерење природне радиоактивности
 • (DDN) Dual Detector Neutron -Мерење Дуал детектор неутрона
 • (TEMP) Температуре -Мерење континуалне температуре
 • (MFC40) Multifinger Caliper& Imagging -Мерење мултифингер имиџинг калипера
 • (FP) Free Point -Мерење места заглаве
 • (GGL) Gamma Gamma Log -Мерење квалитета пешчаног засипа

Сонде за мерење производних бушотина (PLT) Production Logging Tool поизвођача Геотрон:

 • Gamma Ray / CCL – природна радиоактивност / детектор спојница
 • Pressure – Притисак (sapphire&quartz)
 • Temperature – температура
 • Fluid Density – густина флуида
 • Fluid Conductivity – проводљивост флуида
 • Continuous Flow Meter – проток флуида
 • Folding Flow Meter – проток флуида
 • X-Y CAL – пречник бушотине.

Перфорациони радови које изводимо:

 • Clasic Perforating – Класично перфорирање интервала. Отвори слојева се изводе у различитим пречницима и пенатрацији.
 • Tubing Conveyed Perofrating(TCP) – Перфорирање на тубингу. Погодно за косе и хоризонталне бушотине.
 • Pressure Perforating – Перфорирање интервала под притиском.
 • Bridge Plug – Постављање мостног чепа.
 • Cutting – Сечење тубинга, колоне, бушаћих шипки.

Каротажна мерења водених бунара:

Одељење каротажних мерења располаже са  једном апаратуром погодном за мерења у бушотинама за воду. Радни бубањ за рад са каблом је капацитета 800м. Површински систем за аквизицију података је „Geovista“.

Сонде за мерење у бушотини за воду произвођача „Geovista“:

 • GR-(Gama Ray Tool) – мерење природне радиоактивности
 • ELOG (Resistivity Tool) – мерење отпорности
 • TEMP/ CОN – мерење температуре и проводности
 • 2CAL – мерење пречника бушотине
 • CAM – радијално аксијална камера (55˚С)

Референце:

Ангажовање  у склопу активности  „Нафта-Гас“  на бушотинама у Јордану 1981

Ангажовање   у виду подизвођача аустријске компаније  „ Hotwell“    на бушотинама у :  САД-у, Канади, Венецуели, УАЕ, Оману, Сирији, Турској, Египту, Колумбији, Италији , Норвешкој, Аустрији, Ираку  у периоду  2003-2009.

Ангажовање у виду подизвођа   компаније  „TDE services“ на бушотинама у републици  Србији 2012-2013.

Ангажовање у  склопу   активности НИС-а  на бушотинама  Обудовац (БиХ)  за потребе  „Јадран –Нафтагас“    2013 и   2022.

Како бисмо Вам омогућили боље корисничко искуство, ова страница користи колачиће (cookies) Употреба колачића У реду