Информације о компанији

НАФТАГАС – Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад послује као ћерка компанија која је 100% у власништву НИС а.д. Нови Сад.

Пословне активности НАФТАГАС – Нафтни сервиси д.о.о. обухватају пружање свеобухватних услуга нафтних сервиса компанијама које се баве истраживањем и производњом нафте, гаса и геотермалне енергије, што обухвата бушење канала бушотине, бушење, опремање и сервисирање хидротермалних бушотина и бунара, извођење ремонтних радова и сервисирање, извођење сервисних радова и спровођење геофизичких испитивања у оквиру геолошких истраживања.

Компанија има четири погона, који обављају следеће активности:

Бушење

Основни процеси погона „Бушење“ обухватају израду бушотина за истраживање и производњу нафте, гаса, подземних вода и геотермалне енергије, као и израдом бушотина/бунара за водоснабдевање, хидротермалних бушотина/бунара и опремањем бунара за водоснабдевање и хидротермалних бушотина.

Бушотински сервиси

Основни процеси погона „Бушотински сервиси“ обухватају пружање услуга корисницима у домену извођења сервисних радова на бушотинама, у оквиру процеса истраживања и производње нафте, гаса и подземних вода, током бушења нових, као и за потребе одржавања производње у постојећим бушотинама.

Ремонт

Основни процеси погона „Ремонт“ обухватају пружање услуга корисницима у области извођења ремонтних радова на бушотинама и сервисирања, у оквиру процеса истраживања и производње нафте, гаса и подземних вода, током бушења нових, као и за потребе одржавања производње у постојећим бушотинама.

Геофизички сервиси

„Геофизички сервиси“ спроводе геофизичка испитивања у оквиру геолошких истраживања, при чему се користе све геофизичке методе истраживања налазишта нафте и гаса, лежишта минералних сировина у чврстом стању, подземних вода, минералних и термоминералних вода, као и испитивања у вези са захтевима рударских, грађевинских и других радова.

Компанија има представништва у Мађарској и Румунији.

Како бисмо Вам омогућили боље корисничко искуство, ова страница користи колачиће (cookies) Употреба колачића У реду