Погон Транспорт је организациона јединица у оквиру „НАФТАГАС-Нафтни Сервиси“.

Примарна делатност Погона Транспорт је:

 • превоз терета, вангабаритних и специјалних терета возилима прилагођеним за рад у тешким теренским условима,
 • претовар и манипулација теретом аутодизалицама носивости до 100t,
 • допремање опреме, алата и погонског горива на радилишта НИС а.д. Нови Сад
 • превоз разих врста флуида аутоцистернама и прикључним возилима
 • изнајмљивање лако-теретних, теренских и тешко-теретних возилa

Бројке и чињенице

Погон Транспорт располаже са великим броје друмских транспортних средстава и преко 280 професионалних возача и руковаоца који свакодневно прелазе хиљаде километара у најразличитијим условима експлоатације.

У овом тренутку можемо одговорити на широк спектар захтева корисника:

 • тешки теретни транспорт – снабдевање радилишта алатом, опремом, радним флуидима, погонским горивом (транспорт терета до 40t и специјални ванредни транспорти преко 40t)
 • лаки теретни транспорт и теренска возила (путари и лака доставна возила)
 • услуге манипулације теретом (аутодизалице до 100t носивости и специјална возила опремљена хидрауличним дизалицама, виљушкари, телехендлери)
 • услуге специјалних возила (покретне радионице, покретни парни уређаји, трактори)
 • изнајмљивање теренскихи теретних возилa
 • изнајмљивање грађевинских машина са руковаоцем
 • остале пратеће делатности у саобраћају

Предности постојећег система друмског транспорта „Погон Транспорт“ су:

 • јединствена организациона целина,
 • искоришћеност унутрашњих ресурса,
 • дефинисана политика формирања возног парка,
 • дефинисана стратегија обнављања возног парка,
 • доношење регулационих докумената,

што као крајњи резултат има ефикасно пословање уз минимум трошкова и инцидената.

Делатност

Транспортне услуге:

 • превоз терета у домаћем и међународном саобраћају,
 • превоз опасне робе,
 • ангажовање радних машина,
 • изнајмљивање лако-теретних, теренских и тешко-теретних возилa

Организација по регионалном принципу омогућава:

 • минимално време чекања на реализацију услуга
 • уважавање специфичности захтева корисника за возилима и услугама механизације

Превоз терета:

 • тешки теретни транспорт – снабдевање радилишта алатом, опремом, радним флуидима, погонским горивом (транспорт терета < 40t  и специјални ванредни транспорти >40t )
 • лаки теретни транспорт (путари и лака доставна возила)

Ангажовање радних машина:

 • услуге манипулације теретом (аутодизалице до 100t носивости, специјална возила опремљена хидрауличним дизалицама, виљушкари и телехендлери)
 • услуге специјалних возила (покретне радионице, покретни парни уређаји, трактори)

Возни парк

 • тешко-теретна возила са возачем
 • специјалне радне машине и механизација са руковацем

Изнајмљивање возила

 • лако-теретна и теренска без возача

Потребе Погона Транспорт

Како би на највишем могућем нивоу испунио све транспортне захтаве својих клијената, Погон Транспорт често има потребе за ангажовањем додатних транспортних капацитета.

Теретна специјална возила и грађевиснке радне машине која су нам најчешће потребна су:

 • аутодизалице носивости од 25 до 100 тона – са опремом за рад,
 • тегљач са полуприколицом,
 • тегљач са нисконосећом полуприколицом,
 • возило за превоз вангабаритног терета тегљач или камион са прикључним возилом,
 • тегљач сандучар,
 • тегљач са хидрауличном руком и полуприколицом,
 • тегљач са полуприколицом аутоцистерном за сирове нафте,
 • камион сандучар са хидрауличном руком,
 • камион аутоцистерна за превоз радног флуида,
 • камион аутоцистерна за превоз воде,
 • камион аутоцистерна за превоз горива,
 • полуприколица са равном платформом (2 осовине),
 • полуприколица ниска, развлачива за вангабаритне терете (4 осовине),
 • кипер и ролкипер,
 • грађевинске машине,
 • трактор за шлепање возила у ванпутним условима мин. 200 КW,
 • ППУ – покретни парни уређај.
Како бисмо Вам омогућили боље корисничко искуство, ова страница користи колачиће (cookies) Употреба колачића У реду