Геолошка лабораторија

Геолошке лабораторије

PenLab” геолошка лабораторија /  “Geolog” геолошка лабораторија / Totco

Геолошка лабораторија – Geolog

Геолошка лабораторија (9,12 x 2,43 x 2,59m, тежина = 11,6 тона)

 • унутрашњи зидови кабине, намештај, таваница од ватроотпорног CL1 ланимата и егзотичне фенолске водоотпорне иверице, двоје водоотпорних врата и једнан ватроотпорни прозор,
 • поседује обавезне излазе у случају опасности са две безбедносне светиљке за ванредне ситуације,
 • климатизован са два засебна система,
 • робусна конструкција, са потребним атестима, са четири ушке за подизање при утовару и истовару,
 • опремљено са детектором угљоводоника и системом за искључивање у ванредним ситуацијама,
 • комплетно опремљено са одвојеним радним простром за микроскоп,
 • опремљено са on-line/off-line компјутерским системом геолошке лабораторије и са off-line компјутерским штампачом,
 • обухвата стандардни потрошни материјал.

 

Простор за припрему узорака је довољно велик за спровођење свих процедура у раду са узорцима, од прања и сушења узрока за аутокалциметријску анализу. Постојење садржи цео комплет опреме за геолошку анализу, укључујући стерео микроскоп са камером, флуроскоп и аутокалциметар.

Хардвер

 • SAERT 1 компјутер за прикупљање података, IBM индустријски тип, Windows 2000
 • SAERT 2 сервер за обраду података и базе података, IBM индустријски модел, Linux
 • On-line радне станице (3), Dell P4
 • Радне станице клијента (4), Dell P4
 • Вирутелни штампач са три велика екрана
 • EExd ATEX 19” TFT монитор бушаће платформе
 • Ноутбук рачунар пословне класе Dell P4
 • Штампач ван мреже Epson 1530 A3 формат
 • Off-line ласерски штампач у боји HP A4 (три у једном)
 • Мини телефонска центарала ISDN технологије.

Софтвер

Целокупан софтверски пакет за прикупљање података са одређеним бројем дизајнерских програма. TCP/IP, UTP протоколи. Подржава ASCII-LAS-WITTS документа. Велики степен поузданости и доступности оперативног система Windows 2000 сервер OS. Кориснички софтвер(GeoDesk) заснован на Windows систему, прилагођен кориснику, за контролу и надзор над свим аспектима система. За више кросиника и више задатака истовремено. Стандардне конфигурације омогућаваују приказ по дубини који се помера за време кашњења и у времену. Омогућен алфанумерички и приказ на графикону. Већина измерених и израчунатих података могу се чувати према параметрима времена и дубине.

Сензори

 • Акустични мерач нивоа исплаке у базену
 • Густина исплаке улазна/излазна
 • Температура исплаке улазна/излазна
 • Електрични отпор исплаке унутрашњи и спољни
 • Истицање исплаке – јама
 • Притисак пумпе
 • Притисак колоне
 • Оптерећење на куку
 • Торзија
 • SPM Пумпа
 • Обртаји у минуту
 • Кодер растојања (Proximity encoder )

 

Детекција гаса

 • QGM Gas trap,
 • Систем за дистрибуцију гаса (GDS)
 • FID Total Gas Detector, опсег мерења од 1ppm до 1 000 000ppm, резолуција 1ppm, трајање циклуса анализе 12 скунди, тачност +/-1%,
 • DUAL Fast FID гасни хроматограф, детектује гасове од C1 до nC5, опсег мерења од 10ppm до 1 000 000ppm, резолуција 2ppm, трајање циклуса анализе 60 секунди, тачност +/-1% пун опсег, оперативни систем Windows 2000,
 • H2 генератор,
 • CO2 детектор: опсег мерења од 0 до 30%, трајање циклуса анализе до 20 секунди, резолуција 0,5%,
 • H2S сензори
 • Ручни вишегасни детектор (CH, CO2, H2S, N2, SO2)
 • Визуелни и звучни аларми, са подесивим праговима, у постројењу за за каротажу бушаће исплаке и на бушаћој платформи

Садржај коначног бушотинског извештаја

1.    Подаци о бушотини
1.1  Локација бушотине
1.2   Увод
1.3  Општи подаци о бушотини
1.4  Спецификација бушаћег постројења
1.5  Извођачи за бушење
1.6  Екипа НИС-Нафтагаса за каротажу бушаће исплаке
2.     Геологија
2.1  Геолошке напомене
2.2  Учесталост узорковања
2.3  Површине формација
2.4  Литолошки опис
2.5  Језгровање, извађена језгра и опис
2.6  Приказ угљоводоника
3.     Радови
3.1  Профил бушотине
3.2  Ток бушења
3.3  Извештај по фази
3.4 Дневне активности
4.     Подаци о бушењу
4.1  Опис бушаћег длета са ролкама
4.2  Састав алата у бушотини
4.3  Бушаћи флуид
4.4  FIT, LOT и дијаграми
4.5  Одступања
4.6  Извештај о колони и цементацији

Дијаграми

“Geolog” софтвер омогућава израду одређеног броја различитих дијаграма са различитим параметрима, у складу са потребама специфичним за Друштво (Masterlog, Drill Tech дијаграм, Gas Ratio дијаграм, Pressure Evolution дијаграм, Composite дијаграм, итд). Дијаграми могу бити приказани у формату за штампу, као и у PDF формату.

Геолошка лабораторија – MD Totco

Геолошка лабораторија (8,0 x 2,50 x 3,0 m, тежина= 13,0 тона)

 • конструисана 1986. године, а 1996. године надограђена компјутером DAQ (Data Acquisition – прикупљање података), индустријски модел,
 • унутрашњи зидови кабине, намештај, таваница од ватроотпорног материјала,
 • поседује обавезне излазе у случају опасности,
 • климатизована са два засебна система,
 • робусна конструкција са четири ушке за подизање при утовару и истовару,
 • опремљена детектором угљоводоника и системом за искључивање у ванредним ситуацијама
 • комплетно опремљена одвојеним радним простром за микроскоп
 • опремљена on-line/off-line компјутерским системом геолошке лабораторије и off-line компјутерским штампачом
 • обухвата стандардне резервне делове

Постројење садржи одвојени простор за припрему узорака са комплетом опреме за геолошку анализу, укључујући микроскоп, вагу, флуроскоп и калциметар.

Хардвер

 • Компјутер за обраду DAQ, 2xCPU (аналогни и дигитални), Motorola серија 68000, T-POT комуникација, FSK мрежа,
 • Безбедносне преграде за заштиту од експлозије у складу са CENELEC прописима.
 • Notebook Compaq, Pentium 1 за калибрацију DAQ,
 • On-line радне станице (5), Pentium 1 са TFT екраном,
 • Off-line PC компјутер , Pentium 4 за обраду геолошких података са TFT екраном,
 • Off-line штампач, Canon LBP 2900

Софтвер

 • Calconf – DOS софтвер за калибрацију и конфигурацију
 • VIP – DOS софтвер за On-line чување и приказ података , са могућношћу креирања различитих екрана и штампања података,
 • VXC – DOS софтвер за контролу и приказ података добијених са сензора, могућ алфанумерички и приказ података на графикону, постављање аларма
 • GeoDraft –Windows софтвер за Off-line израду каротажних дијаграма. Каротажни дијаграми могу бити приказани у формату за штампу као и PDF формату.

Сензори

 • Мерач нивоа исплаке у базену
 • Температура исплаке улазна/излазна
 • Отпор исплаке улазна/излазна
 • Истицање исплаке – јама
 • Притисак исплаке
 • Притисак колоне
 • Оптерећење на куку
 • Торзија
 • SPM Пумпа
 • Обртаји у минуту
 • Осовински кодер

Независни систем за детекцију гаса (у реалном времену, ван мреже)

 • QGM Gas trap,
 • Систем за детекцију гаса (GDS – Gas Distribution System)
 • FID Total детектор гаса, опсег мерења од 1ppm до 1 000 000ppm, резолуција 1ppm, трајање циклуса анализе 12 sec, тачност +/-1%,
 • Fast FID хроматограф гаса, детектује гасове од C1 до nC5, опсек мерења од 10ppm до 1 000 000ppm, резолуција 2ppm, трајање циклуса анализе 60 секунди, тачност +/-1% пун опсег, оперативни систем Windows 2000,
 • H2 генератор,
 • CO2 детектор: опсег мерења од 0 до 30%, трајање циклуса анализе до 20 секунди, резолуција 0,5%,
 • H2S детектор MC 600 опсег мерења од 0 до 100%, трајање циклуса анализе 20 секунди, резолуција1ppm, са алармима.

Опционо:

FID Total детектор гаса (лабораторија за језгра), опсег мерења од 1 до 1 000 000ppm, резолуција 1ppm, повезан са системом на мрежи.

Дијаграми

Геолошка лабораторија “Totco” софтвер за off-line рад -“GeoDraft”, служи за израду различитих типова дијаграма (Masterlog, Drill Tech log, Core log, etc). GeoDraft је програм осмишљен као апликација за израду дијаграма, конструисан за рад у Microsoft Windows окружењу, и то WIN 98, NT4, 2000 и XP. У потпуности подржава формате дијаграма прилагођених кориснику и унос графичких података за анализирану литологију, и више од тога. Такође омогућава увоз и извоз података у LAS, ASCII и форматима базе података. Дијаграми могу бити приказани у формату за штампу као и у PDF формату.

 

Главни производ услуга геолошке лабораторије јесте коначни бушотински извештај, у постојећим или корисничким форматима, попут Word или PDF докумената. Лабораторијска екипа се састоји од два до четири човека.

Геолошка лабораторија – PenLab

Геолошка лабораторија (8,0 x 2,50 x 3,0 m, тежина= 13,0 тона)

 • контејнер MD „Totco“, 2007. године надограђен новим хардвером и новим „PenLab“ софтверским пакетом DAI за прикупљање и обраду,
 • Унтрашњи зидови кабине, намештај, таваница од ватроотпорног материјала,
 • има обавезне излазе у случају опасности,
 • климатизована са два засебна система,
 • робусна конструкција са четири ушке за подизање током утовер и истовар,
 • опремљена детектором угљоводоника и системом искључивање у ванредним ситуацијама
 • комплетно опремљено одвојеним радним простором за микроскоп
 • опремљена on-line/off-line компјутерским системом геолошке лабораторије и off-line компјутерским штампачом
 • обухвата стандардни потрошни материјал

Лабораторија садржи одвојени простор за припрему узорака са комплетом опреме за геолошку анализу, укњучујући микроскоп, вагу, флуроскоп и калциметар.

 

Хардвер

 • Индустријско прикупљање PC Advantech: 2xCPU Intel P4, 2GB SDRAM, 2xHDD 160GB, LAN UTP 10/100, DVD RW, ISA карте са прикупљеним подацима
 • Индустријски сервер за компјутерску мрежу: 1 x CPU Intel P4, 2Gb SDRAM, DVD-RW, 2 x HDD 160 Gb, LAN UTP 10/100, LAN UTP 10/100 (PCI), Windows XP Professional SP2 (OEM)
 • On-line РАДНЕ СТАНИЦЕ: Pentium IV,
 • Off-line РАДНЕ СТАНИЦЕ: Pentium IV,
 • Off-line штампач
 • Видео камера

Софтвер

PenLab је професионални систем за прикупљање података, обрачун, праћење, снимање, on-line/off-line анализирање, извештавање и чување података у реалном времену, у лабораторијским јединицама. Софтвер такође обухвата неколико репродуктивних апликативних програма за прерачунавање и анализе података, делимично у реалном времену, из базе података о дубини и времену. Приказивање података: алфанумерички екрани, графички екрани, алфанумеричка штампа, графичка штампа, различити формати (ASCII, WITS, LAS итд.)

 

Сензори

 • Мерач нивоа исплаке у базену
 • Густина исплаке улазна/излазна
 • Температура исплаке улазна/излазна
 • Отпор исплаке улазна/излазна
 • Истицање исплаке – јама
 • Притисак исплаке
 • Притисак колоне
 • Оптерећење на куку
 • Торзија
 • SPM Пумпа
 • RPM
 • Кодер осовине

Геологија

 • Бинокуларни микроскоп (10x – 40x)
 • Аутокалциметар потпуно аутоматизован, компјутеризован модел.
 • Кутија са ултра љубиачстим светлом
 • Вага
 • Грејач (Hot plate)
 • Преносни термометар
 • Комплет сита (2mm, 0,5mm, 0,25mm, 0,063mm)
 • Кесе за узорке, хемикалије, пинцете, итд.
 • QGM gas trap,
 • Систем за дистрибуцију гаса (GDS)
 • FID Total детектор гаса, опсег мерења од 1ppm до 1 000 000ppm, резолуција 1ppm, трајање циклуса анализе 12 секунди, тачност +/-1%,
 • DUALFID хроматограф гаса велике брзине, детектује гасове од C1 до nC5, опсег мерења од 10ppm до 1 000 000ppm, резолуција 2ppm, трајање циклуса анализе 60 секунди, тачност +/-1% пун опсег, оперативни систем Windows 2000,
 • H2 генератор,
 • CO2 детектор: опсег мерењи од 0 до 30%, трајање циклуса анализе до 20 секунди, резолуција 0,5%,

Дијаграми

Модификована геолошка лабораторија „MD Totco“ користи апликативни пакет на мрежи „PenLab“ за контролу бушења, каротажу исплаке и off-line анализу података и извештавање. „PenLab“ софтвер омогућава израду великог броја различитих дијаграма са различитим параметрима, „PenLab“ је намењен за рад у Microsoft Windows окружењу (2000 или XP). Обезбеђена је пуна подршка за прилагођене формате дијаграма и унос графичких података за анализирану литологију, симболе, уносе, коментаре, описе, и више од тога. Дијаграми могу бити приказани у формату за штампу као и у PDF формату.

Главни производ услуга геолошке лабораторије јесте коначни бушотински извештај, у постојећим или корисничким форматима, попут Word или PDF докумената. Лабораторијска екипа се састоји од четири човека.

 

Како бисмо Вам омогућили боље корисничко искуство, ова страница користи колачиће (cookies) Употреба колачића У реду
This site is registered on wpml.org as a development site.